Tre brudbuketter med rosa och vita rosor, brudslöja och mycket grönt hålls nära varandra och bildar en stor bukette.