1- års fotografering, Fotograf, Falköping, Skövde, Tidaholm, Barnfotograf, Barnfotograf i Skövde, Barnfotograf i faLKÖPING,